מעיל צמר לתינוקת

סמדר סרגה את הבגד המקסים הזה מחוטים שקנתה באבנט.